ללמוד ולנדב

כ"ף במנחם אב, יום היארצייט וההילולא של אאמו"ר לוי יצחק בן הרב אא"ז ברוך שניאור – ז"ל . . ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש וכו' – ללמוד בההתועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין לזכר נשמתו.

ממכתב מוצאי ת"ב, ה'תשד"מ

Study and Donate

Chof Menachem Av is the yahrzeit and hilula of my father, Harav Levi Yitzchak ben Harav Boruch Schneur ז”ל.... It is my obligation and great zechus to suggest, request, etc., that everyone study from his teachings at the farbrengen [of Chof Av], and to donate to charity in his memory on this day.

-From a letter of the Rebbe, Motzoei Tisha-B’Av 5744/1984

ללמוד

study

An Evening
of Tribute

Eve of Chof Av, 5779

Tuesday | Aug. 20, 2019

PROGRAM

More than Meets the Eye

Rabbi Levi Yitzchak’s Extraordinary Perspective on Torah, Life and Reality
Presented by
Rabbi Shais Taub
Author, Lecturer, Columnist
Niggunim and music
led by
Eli Marcus

Jewish Children’s Museum

792 Eastern Parkway

Doors Open

8:30 PM

Program

9:00-10:00 PM

Open to men and womenLight refreshmentsadmission $10
Event design by
chani Greenbaum
produced by
Menachem Benchemon
בשורות טובות

Good News

Notify The Rebbe
If you participated in study and/or charity on Chof Av,
in accordance with the Rebbe’s personal request,
add your name here to be read at the Rebbe's Ohel.
I participated In
in honor of the yahrzeit of the rebbe’s father.